Hamarat Abla

Baldıran Otu

Baldırgan, Ağuotu, Yabani Kereviz, Şeytan Tersi diye de bilinen Baldıran otunun ilk başta zehirli bir bitki olduğunu söylemekte fayda var! Filozof Sokrates’in de bu otun zehirinden içerek öldüğü bilindiğine göre; bu bitkiye yaklaşmamanızı öneriyor ve hemen ot hakkındaki bilgilere geçiyorum:

Gövdesi kalın olan bu iki yıllık otsu bitkinin yaklaşık 1-2 m. boyu vardır. Nemli yerleri sever. Bütün Türkiye’de bahçelerde, yol ve su kenarlarında, duvar diplerinde ve hendeklerde yetişir. Yapraklarının büyük olmasının tersine çiçekleri küçük ve yayvandır. Saplarının alt kısmı erguvani renktedir.

Yunanlılar Dönemi’nden beri tanınan Baldıran otu, öldürücü düzeyde zehirlidir. Bu ölçü insanlarda 6 gr. (yaprak), at ve sığırlarda ise 2-5 kg. civarındadır. Kuruma ile zehirlilik azalmasına karşın baldıran karışmış kuru otu yiyen hayvanlarda da zehirlenmeler gözlenmiştir.

Tıpta ağrı ve spazm giderici olarak kullanılır. Kore hastalığına da faydası vardır.

UYARI: Zehirlidir.

Yorum Yap